Is dit mijn nieuwe thuis?

Terug naar activiteiten

Hoe zoeken en vinden migranten en vluchtelingen een nieuwe plaats, een nieuw(e) (t)huis? Vanuit verschillende perspectieven exploreren we het complexe proces van migratie waarbij we focussen op de wijzen waarop migranten en vluchtelingen een plaats en een thuis-komen creëren.

Jinske Verhellen (rechten) zal spreken over familie in de context van migratie. Hoe meeneembaar zijn familiale banden over de grenzen heen?

Luce Beeckmans (architectuur) belicht de relatie tussen migratie, religie en ruimte en in het bijzonder over de ‘onzichtbare’ Afrikaanse kerken in Gent. 

Ine Lietaert (sociaal werk & sociale pedagogiek) focust op migranten die na een verblijf in België terugkeren naar hun land van herkomst en gaat dieper in op hun ervaringen rond terugkeren en het al of niet thuis-komen. 

Floor Verhaeghe (sociaal werk & sociale pedagogiek) zal een aantal beschouwingen in verband met 'thuis-komen' en 'thuis-zijn' brengen, vertrekkende vanuit haar familie-interviews met migranten, hun kinderen en kleinkinderen in de Limburgse mijnstreek.

Rachel Waerniers (sociologie) zal het hebben over jongeren die naar België gemigreerd zijn en hoe ze omgaan met identiteit en burgerschap.

Voor wie

jongeren, volwassenen

Locatie

Blandijnberg 2 - Auditorium 3 Suzanne Lilar

Tijdstip

15u30-16u45