Antibioticumresistentie

Terug naar activiteiten

Door overgebruik in de geneeskunde, de diergeneeskunde en de landbouw zijn veel bacteriën resistent geworden aan een brede waaier courant gebruikte antibiotica. Sommige van deze micro-organismen zijn zelfs resistent tegen (bijna) alle beschikbare middelen. Infecties met die bacteriën worden dan ook zeer moeilijk of zelfs onmogelijk te behandelen. Internationale experts schatten dat er nu wereldwijd een miljoen mensen per jaar sterven aan infecties met resistente organismen, maar dit aantal zou tegen 2050 kunnen oplopen tot tien miljoen per jaar als er niet dringend actie ondernomen wordt.

Om de werking van bestaande antibiotica te blijven garanderen moet het gebruik ervan strikt opgevolgd worden en moet het effect van diverse bewustmakingscampagnes in kaart gebracht worden. Daarnaast moet volop ingezet worden op de snelle ontwikkeling van nieuwe antibiotica én op de implementatie van innovatieve strategieën om deze bedreiging het hoofd te bieden.

Professor Tom Coenye neemt je in deze lezing mee langs een van de grote uitdagingen waar bio-wetenschappers, artsen en beleidsmakers vandaag mee geconfronteerd worden.

Voor wie

jongeren, volwassenen

Locatie

Het Pand - Zaal rector Vermeylen

Tijdstip

15u-15u45